"

Bobath Terapisi (nörogelişimsel terapi); tüm dünyada kabul gören temel fizyoterapi yaklaşımlarındandır.

"

Bilimsel temellere dayalı bu yöntem SP’li (Serebral Palsi) çocuklar başta olmak üzere, doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklara, duyu-motor problemi yaratan hastalıkları olan diğer durumlarda da kullanılmaktadır.

Bobath Konseptinde; doğru hareketi açığa çıkarmak, tonus regülasyonunu düzenlemek, vücut farkındalığını arttırmak için handling (uygun tutuş teknikleri), ağırlık aktarma, destek noktalarını kullanma, duyusal uyaranlar (derin duyu, hareket duyusu, işitsel ve görsel) ve fasilitasyon teknikleri kullanılır.

Bobath konsepti, yaşamın her aşamasında bireye veya yakınına (çocuğun ailesi) yol gösterir. Çocuğu / bebeği yerden tutup kucağa almaktan, yatağına bırakmaya; yemek yedirmekten banyo yaptırmaya, oturmasından yürümesine kadar her aşamasında ışık tutar. Çocuğu / bebeği sadece motor yani hareket açısından değil; aynı zamanda duyusal (görmek, duymak, hareket etmek, derin bası, dokunmak gibi), duygusal ve kognitif (zihinsel) açıdan bütüncül bir yaklaşımla değerlendirir.

Bobath konseptinde bizler çocukları dört aşamada değerlendiririz.

  1. Motor sistem
  2. Kognitif sistem (Bilişsel)
  3. Sensorik sistem
  4. Emosyonel sistem (Duygusal)
1

MOTOR SİSTEM

Bireyin ayına göre hangi motor becerilerini yapabildiğini bakıp, bazı mil taşları dediğimiz bizler için önemli noktalara göre çocuğu değerlendiriyoruz. Örnek vermek gerekirse; bir çocuğun destekli oturmaya başlama dönemi 4 ile 6 ay arasında değişebilir. Çocuk 6.ayın sonunda destekli oturmuyor ve 8.ay civarında bağımsız oturmuyor ise gelişimi ile ilgili soru işareti koyup takip etmeye karar veririz.

2

KOGNİTİF SİSTEM

Bireyin ayına, yaşına göre yapmasını beklediğimiz zihinsel becerilerdir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; 1 ay civarında kırmızı bir ponpona gözlerini odaklayabilmesi yada 9 ay civarında örtünün altına saklanan çıngırağı bulabilmesi gibi...

3

SENSORİK SİSTEM

Bireyin duyusal sisteminin (hareket, dokunma, vücut farkındalığı, koklama, görme, işitme, tat alma) duyarlı olup olmadığına bakarız. Yani; olması gereğinden fazla çalışıp fazla mı bilgi toplamaya çalışıyor yoksa olması gerektiğinden az çalışıp gerekli bilgileri toplayamıyor mu?

4

EMOSYONEL SİSTEM

Mutlu mu mutsuz mu; huzurlu mu huzursuz mu; ağlarken çabuk sakinleşebiliyor mu? Ayına uygun olarak anneden sağlıklı bir ayrışma yaşayabiliyor mu? soruların cevaplarını değerlendiriyoruz.

Peki bu nasıl oluyor?

Bütün bu sistemleri değerlendirmenin ışığında bireyi bir bütün olarak değerlendiriyoruz ve gelişmesi için destek oluyoruz.

Bireyin ayına, yaşına göre seçilen materyaller hem bilişsel seviyesinin gelişmesine katkıda bulunurken fiziksel olarak hareket etme isteği uyandırıyor. Materyale yaklaşmak için bazen uzanmak, bazen dönmek, bazen de kalkıp yürümek gerekir. Her hareket denge sistemine yeni uyaran gönderir; ayağı ve eli ile dokunduğu ya da dokunabildiği herşey çevresi hakkında bilgi edinmesini sağlar. İstekle yapılan her aktivite beyinde pozitif kodlanır. Pozitif kodlanan aktiviteler tekrarlanma isteği uyandırır ve tekrarlanır. Böylece öğrenme gerçekleşir.

YUKARI
Konuşma penceresi aç
1
👯 Yardıma mı ihtiyacınız var❓
Merhaba 👯
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Fizyo Çocuk | Fzt. Gül Eren Buya