"

Çocuklarımız bizim her şeyimiz, hayattaki en değerli varlıklarımız. Çocuk fizyoterapisti olmanın yanı sıra bir anne olarak tek bir açıdan yapılan müdahalelerin faydalı olmadığını gördüm.

"

2005 den bu yana meslek yaşantımdaki deneyimlerim ve bu süre içerisinde aldığım eğitimlerin sayesinde dokunduğum güzelliklere çok yönlü bakmayı ilke edindim. Hacettepe gibi alanında çok iyi bir okuldan mezun olmak bana yeterli bilgiler vermenin yanı sıra; kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini de öğretti.

Aldığım tüm eğitimler ve yaptığım tüm çalışmalar ışığında mesleğime ve dokunduğum çocuklarıma bütüncül bakmayı ilke edindim.

İnsan da bir bütün olduğu için motor beceriler ile duyusal ve duygusal becerileri ayrı değerlendiremeyiz. Bir çocuk etrafını duyuları yardımıyla keşfeder ve öğrenir. Öğrenme süreci bu şekilde olur.
Mesela; dokuz aylık bir bebeğin karşısına bir portakal konduğunda önce onu görmesi, renginin dikkatini çekmesi ve sonrasında ona uzanmak için hareket etmesi gerekmektedir. Portakalı eline alabilmesi yani hem motor beceri olarak kavrayabilmesi hemde dokusundan ve kokusundan rahatsız olmaması portakalı keşfetmesini sağlayacaktır. Bu örnekte de olduğu gibi birden fazla sistem beraber çalışmaktadır. Biraz daha açmak gerekirse; görecek (görme), koklayacak (koku), dokunacak (taktil), ulaşabilmek için kaba motor beceriler (emeklemek vs..), ince motor beceriler (parmaklarıyla kavrama), ağzına alacak (tat duyusu) gibi bütün sistemler beraber çalışacak ki bebeğin (çocuğun veya kişinin) öğrenme süreci gerçekleşsin.

Bobath konseptinde bizler çocukları dört aşamada değerlendiririz.
1) Motor sistem
2) Kognitif sistem (Bilişsel)
3) Sensorik sistem
4) Emosyonel sistem (Duygusal)

Daha sonra bu konseptteki sensorik sistemi biraz daha derinlemesine anlamak ve uygulatabilmek için DUYU BÜTÜNLEME eğitimini tamamladım. Aldığım bütün eğitimler insan doğasına ve gelişime dair bana farklı bir bakış açısı yarattı.

DÜNDEN
2005

2005'te Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun oldum. Mezun olur olmaz Antalya’da İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist olarak göreve başladım.

Kasım 2005'te 1. Ulusal Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi'ne katıldım.

2006

Şubat 2006'da Tekerlikli Sandalye Basketbol dalında düzenlenen Klasifikasyon Semineri’ne katıldım. Klasifikerlik belgesini aldım.

Ekim 2006’da Serebral Palsy’lı Çocuklarda Uygulamalı Ortezleme Yaklaşımları kursuna, Kasım 2006’da XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu'na katıldım.

2006’da Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA) eğitimine katıldım ve uygulayıcı hakkı kazandım.

2007

Ocak 2007’de Bobath Semineri’ne hem tercüman hem de kursiyer olarak, Şubat 2007'de "Sonografi Eşliğinde Btx- A Uygulama" kursuna, Mayıs 2007’de 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi'ne katıldım.

Kasım 2007’de Duyu Bütünleme (Sensory Integration) Eğitimi'nin teori kısmını aldım.

2008-2009

Nisan 2008’de "Spastik Çocuklarda Güncel Tedavi Yaklaşımları" konulu toplantıya katıldım.

Ağustos 2008’de başlayarak Ağustos 2009’da biten 240 saatlik Bobath Eğitimi'ni aldım. Böylece Serebral Hareket Bozukluklarını, aynı zamanda başka hareket bozukluklarını ve Diğer Nörolojik, nöromuskuler hastalıkları (bebek, çocuk, genç, ve yetişkin) Bobath konseptine göre tedavi etme yetkisini elde ettim ve Bobath Terapisti ünvanını aldım.

Ekim 2008’de Antalya’da düzenlenen Bobath Semineri'ne tercüman olarak katıldım.

Kasım 2008’de Konraktür Profilaksisi eğitimi aldım. Kasım 2009’da, 2018 yılına kadar çalışmalarıma devam edeceğim Perge İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde göreve başladım ve II. Bobath Terapistleri Toplantısı'na katıldım.

2011-2012

Eylül 2011'de Pediatrik Bobath Terapisinde Değerlendirme ve Tedavi Edici Uygulamaları Seçme konulu seminere katıldım.

Aralık 2011'de Ankara’da yapılan "BMS" = (Basic Motor Skills of Children With Down Syndnome) (Down Sendromlu Çocuklarda Motor Gelişim ve Müdahale Semineri) testlerinin eğitimine katılıp uygulamaya hak kazandım.

Mart 2012'de Duyu Bütünleme kursu klinik görünümleri ve analizi kursunu, Mayıs 2012'de Duyu Bütünleme Terapisi Uygulama Kursu'nu tamamladım ve Duyu Bütünleme Tedavisi Uygulayıcısı ünvanını aldım.

2013-2016

Mart 2013'de Erkan Alp’in düzenlemiş olduğu Fizyoterapide Klinik ve Kinezyolojik Bantlama kursunu aldım.

Şubat 2015'de başlayıp Ekim 2015'de biten MCMT (Master Certificated of Manuel Therapy) eğitimini tamamlayıp uygulayıcı ünvanını aldım.

Mart 2016'da Pilates Mat ve Pilates Reformer eğitimini alıp uygulayıcısı ünvanını aldım.

2017-2019

Eylül 2017'de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Okula Geçiş, Otizmli Çocuklarda Dil Öncesi iletişim Becerileri ve Desteklenmesi, Otizmli Çocuklarda Nitelikli Ebeveyn Etkileşimi ve Eteçom Stratejileri konularındaki eğitimlere katıldım.

Nisan 2018'de Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmalarında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kursu'na katıldım.

Temmuz 2018'de Fizyo Çocuk kurulana kadar görev aldığım Aksoylu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaya başladım.

Eylül 2018'de Tortikollis Workshop, A Gentle Approach eğitimine, Ekim 2018'de Nöroplay Yöntemi Uygulayıcı Sertifika Programı'na katıldım.

Nisan 2019'de 1. Uluslararası Katılımlı DUYU BÜTÜNLEME KONGRESİ'ne katıldım. Halen kendimi geliştirmeme fayda sağlayacak eğitimler almaya devam etmekteyim.

BUGÜNE

DİPLOMA VE SERTİFİKALARIM

YUKARI
Konuşma penceresi aç
1
👯 Yardıma mı ihtiyacınız var❓
Merhaba 👯
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Fizyo Çocuk | Fzt. Gül Eren Buya